رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
مسابقات نادکاپ شریف, مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه شریف, تاریخچه مسابقات نادکاپ شریف
نادکاپ شریف

مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف

درباره مسابقات نادکاپ

در سالهای گذشته نادکاپ در بخش رباتیک به عنوان مسابقات مقدماتی برای کسب سهمیه شرکت در مسابقات بین المللی دانشگاه ولنگونگ مطرح گردیده که این خود بیانگر اعتبار مسابقات است.
مراکز علمی و آکادمیک داخلی و خارجی معمولاً از برندگان مسابقات حمایت می کنند و جوایزی در قالب حمایت های مالی و معنوی به برندگان اهدا می کنند.

 

 

دوره

سال برگزاری

محل برگزاری

تعداد دانش آموزان شرکت کننده

اول

مهر ۱۳۸۵

تهران، مجتمع آموزشی فجر دانش، شهرک غرب

۵۰نفر از ۳ شهر کشور

دوم آبان ۱۳۸۶ تهران، ورزشگاه شهدای طرشت، جنب دانشگاه شریف

۱۲۰نفر از ۴شهر کشور

سوم

آبان ۱۳۸۷

تهران، سالن فدک، فرهنگسرای بهمن

۱۷۰نفر از ۷۰شهر کشور

چهارم اسفند۱۳۸۷ شیراز، مجتمع آموزشی ناصریان، خیابان ارم

۲۰۰نفر از ۵شهر ایران و شهر دوبی

پنجم

اردیبهشت ۱۳۸۸ کرج، مجتمع ورزشی سیدالشهدا، جهانشهر کرج

۲۰۰نفر از ۵شهر کشور

ششم

مرداد ۱۳۸۸ شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز

۳۵۰نفر از ۱۱شهر کشور

هفتم

شهریور ۱۳۸۸ تهران، کانون پرورش فکری

۱۳۰۰نفر از ۲۵شهر کشور

هشتم

اسفند ۱۳۸۸ اصفهان، مجتمع دانش آموزی شهید چمران

۱۲۰۰نفر از ۲۳شهر کشور

نهم

اردیبهشت ۱۳۸۹ هم زمان در شیراز و گرگان

۸۰۰نفر از ۱۱شهر کشور

دهم

اسفند ۱۳۸۹

تهران، فرهنگسرای رازی

۲۰۰۰نفر از ۳۵شهر کشور

ولنگونگ۱ فروردین ۱۳۹۰

دوبی، دانشگاه ولنگوگ

۱۰۰تیم از ایران و امارات

یازدهم

شهریور ۱۳۹۰ شیراز، مرکز نمایشگاه های بین المللی

۱۶۰۰نفر از ۲۵شهر کشور

دوازدهم

اسفند ۱۳۹۰ تهران، کانون پرورش فکری

۲۵۰۰نفر از ۴۲شهر کشور

ولنگونگ۲

اردیبهشت ۱۳۹۱

دوبی، دانشگاه ولنگوگ و کلوپ ایرانیان

۲۵۰۰نفر‌از‌ایران، عمان، هند‌و‌عربستان

سیزدهم

شهریور ۱۳۹۱ قم، مجتمع امام خمینی

۱۵۰۰نفر از ۳۰شهر کشور

چهاردهم

اسفند ۱۳۹۱

تهران، دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۰۰نفر از ۵۰شهر کشور

پانزدهم شهریور ۱۳۹۲ اصفهان، دانشگاه اصفهان

۸۰۰نفر از ۳۰شهر کشور

شانزدهم اسفند ۱۳۹۲ تهران، دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۰۰نفر از ۷۰شهر کشور

ولنگونگ۳

اردیبهشت ۱۳۹۳

دوبی، دانشگاه ولنگوگ

۱۰۰تیم از ایران و امارات

هفدهم

شهریور ۱۳۹۳ ساری، دانشگاه آزاد اسلامی

۸۰۰نفر از ۳۰ شهر کشور

هجدهم اسفند ۱۳۹۳ تهران، دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰۰نفر از ۱۰۰ شهر کشور

نوزدهم

اسفند ۱۳۹۴ تهران، دانشگاه صنعتی شریف

۲۵۰۰نفراز ۱۰۰شهر کشور

بیستم اسفند ۱۳۹۵

تهران، دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۰۰نفراز ۱۰۰شهر کشور

بیست و یکم شهریور ۱۳۹۶ تهران، دانشگاه صنعتی شریف

۱۷۰۰نفراز ۱۰۰شهر کشور

بیست و دوم اسفند ۱۳۹۶ تهران، دانشگاه صنعتی شریف

بیش از ۲۵۰۰ نفراز ۹۲ شهر کشور

بیست وسوم اسفند ۱۳۹۷ تهران، دانشگاه صنعتی شریف

بیش از ۲۸۰۰ نفراز ۱۱۰ شهر کشور

بیست و چهارم خرداد ۱۴۰۰ مجازی ( به علت پروتکل های بهداشتی کرونا )

بیش از ۵۰۰ نفراز ۸۵ شهر کشور

ویژگی های نادکاپ شریف

زنجیره مهارت – خلاقیت

لذت مسابقه

تمرین خود اتکایی و اعتماد به نفس

فستیوال علمی تفریحی

برگشت به بالا