رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
مقام های استان ها در بیست و دومین دوره مسابقات نادکاپ شریف

مقام های استان ها در بیست و دومین دوره مسابقات نادکاپ شریف

مقام های استان ها در بیست و دومین دوره مسابقات ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف به شرح زیر است:

 

مقام های استان ها در بیست و دومین دوره مسابقات ملی آموزشی نادکاپ شریف

مقام های استان ها در بیست و دومین دوره مسابقات ملی آموزشی نادکاپ شریف

برگشت به بالا