رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف
گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریفگلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریفگلایدر بدون سازه ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این لیگ می بایست هر تیم یک گلایدر مشخص کند و با پرتاب میزان برنده آن مشخص خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

لطفا قبل از دریافت قوانین مسابقه، قوانین عمومی مسابقات هوافضای نادکاپ شریف را مطالعه بفرمایید.

دانلود قوانین عمومی مسابقات هوافضای نادکاپ شریف

 

دانلود قوانین کامل این مسابقه

برگشت به بالا