رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف
پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف
پرنده های عمود پرواز نادکاپ شریفپرنده های عمود پرواز نادکاپ شریفپرنده های عمود پرواز نادکاپ شریفپرنده های عمود پرواز نادکاپ شریفپرنده های عمود پرواز نادکاپ شریفپرنده های عمود پرواز نادکاپ شریف

معرفی لیگ

این دوره از مسابقات با هدف تمرین پرواز (مانور) و آشنایی بیشتر دانش­آموزان با وسایل پرنده عمود پرواز و آزمایش آنها برگزار می­شود. پس از تایید وسیله پرنده توسط داوران، وسیله پرنده در محل شروع مسابقه روی میز با ابعاد یک در یک متر قرار می­گیرد. سپس با روشن کردن سیستم شناوری و رانش با کنترل از راه دور باید بتواند مراحل مختلف مسابقه از قبیل نشست و برخاست روی زمین و میز به صورت عمود پرواز، پرواز در مسیر مستقیم، پرواز در ارتفاع پایین (حدود یک و نیم متر)، گذر از روبروی مسیر جریان باد (پنکه) و برخی مانورهای ساده را مرحله به مرحله اجرا کند. امتیاز هر مرحله منوط به اجرای صحیح آن مرحله است. هر گونه ایراد فنی حین مسابقه یا سانحه موجب از بین رفتن فرصت شرکت کننده در آن دور مسابقه می­شود اما امتیاز مراحلی که با موفقیت تا قبل از سانحه کسب کرده برایش ثبت خواهد شد. با توجه به تعداد شرکت کنندگان و زمانبندی مسابقه، حداکثر ۳ مرتبه امکان انجام مانور طبق زمانبندی تعیین شده مقدور می­باشد. در صورت اجرای صحیح هر مرحله توسط شرکت کنندگان، کمترین زمان اتمام هر مرحله تکلیف تیم برنده را مشخص می­کند.

اطلاعات بیشتر

لطفا قبل از دریافت قوانین مسابقه، قوانین عمومی مسابقات هوافضای نادکاپ شریف را مطالعه بفرمایید.

دانلود قوانین عمومی مسابقات هوافضای نادکاپ شریف

 

دانلود قوانین کامل این مسابقه

برگشت به بالا