رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
نانوشیمی نادکاپ شریف
نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

آزمون بصورت ۳ مرحله ای در مقطع دوم ابتدایی برگزار خواهد شد.

مرحله ابتدایی، آماده سازی چکیده طرح ابتکاری تیم دانش آموزی جهت ارائه به تیم داوری در روز مسابقه می باشد.

اطلاعات بیشتر

دانلود قوانین کامل این مسابقه

 

منابع این لیگ:

  • ده آزمایش اول کتاب «ازمایشهای شگفت انگیز»
برگشت به بالا