رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف
تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفتعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفتعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفتعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه اعضای تیم می‌بایست ۲ ربات درست کنند. ربات اول توسط دسته کنترل هدایت می‌شود و شرکت کنندگان باید یک منبع نوری به دلخواه خود به روی آن نصب کنند. این منبع می‌تواند توسط کاربر خاموش و روشن شود. ربات دوم به صورت هوشمند باید منبع نوری یعنی ربات شماره ۱ را دنبال کند و از مکانهایی که در زمین مسابقه مشخص شده است عبور کند و امتیاز هر مکان را دریافت کند. در پایان گروهی که بیشترین امتیاز را در کم‌ترین زمان کسب کرده باشد برنده است.

برگشت به بالا