رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف
آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریفآتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریفآتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریفآتشنشان دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه ربات می بایست در یک مسیر پر پیچ و خم مطابق شکل زیر حرکت کند. کف زمین سفید رنگ می باشد و تعدادی خط مشکی در کف زمین رسم شده است. ربات می بایست پس از شمردن ۲ خط مشکی به سمت راست و پس از شمردن ۳ خط مشکی به سمت چپ بپیچد. در وسط خیابانها بعضی از خانه ها آتش گرفته اند. ربات باید آتش را تشخیص داده آن‌را خاموش کند.

برگشت به بالا