رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir

خواهشمند است قبل از مشاهده قوانین مربوطه، قوانین کلی مسابقات نادکاپ را مطالعه فرمایید.

دانلود قوانین کلی مسابقات نادکاپ

پارک نوری دوره اول ابتدایی
پارک نوری دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

پارک نوری دوره اول ابتدایی

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی
تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی
رالی دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

رالی دوره دوم ابتدایی

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه
بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه
فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

فرهنگ ترافیک دوره اول متوسطه

چرتکه و محاسبات ذهنی
چرتکه و محاسبات ذهنی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

چرتکه و محاسبات ذهنی

میکروماووس دوره دوم متوسطه
میکروماووس دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

میکروماووس دوره دوم متوسطه

آتشنشان دوره اول ابتدایی
آتشنشان دوره اول ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره اول ابتدایی

آتشنشان دوره اول ابتدایی

آتشنشان دوره دوم ابتدایی
آتشنشان دوره دوم ابتدایی
مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

آتشنشان دوره دوم ابتدایی

آتشنشان دوره دوم متوسطه
آتشنشان دوره دوم متوسطه
مسابقات و قوانین دوره دوم متوسطه

آتشنشان دوره دوم متوسطه

ماز هوشمند دوره اول متوسطه
ماز هوشمند دوره اول متوسطه
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه

ماز هوشمند دوره اول متوسطه

اسکرچ
اسکرچ
مسابقات و قوانین دوره اول متوسطه, مسابقات و قوانین دوره دوم ابتدایی

اسکرچ

برگشت به بالا