رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
نانوشیمی نادکاپ شریف
نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریف

نانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریفنانوشیمی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

آزمون بصورت ۳ مرحله ای در مقطع دوم ابتدایی، متوسطه اول و دوم به طور مجزا برگزار خواهد شد.

با توجه به کیفی شدن مسابقات و رشد علمی دانش آموزان، مجموعه مقالات دانش آموزی سایت نانو (Nanoclub.ir) به منظور آزمون تستی برای مقطع اول و دوم دبیرستان در نظر گرفته شده است.

برگشت به بالا