رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف
بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

بازوی روباتیکی دوره اول متوسطه نادکاپ شریفبازوی روباتیکی دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه ۴ توپ در مکان‌های مشخص قرار دارد.  ربات  در یک محل  مشخص  و ثابت قرار می گیرد و ۴ توپ را به  مکان‌های مشخص منتقل می کند . هر توپ امتیاز مشخصی دارد. برنده مسابقه کسی است که در زمان کمتر توپ ها را به مقصد رسانده باشد.

برگشت به بالا