رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف
آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریفآتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریفآتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه روبات در یک مسیر پر پیچ و خم عبور کرده و در این مسیر باید شمع های اطراف را خاموش کند.

برگشت به بالا