رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
مسابقات آتشنشان منوآل نادکاپ شریف
مسابقات آتشنشان منوآل نادکاپ شریف

مسابقات آتشنشان منوآل نادکاپ شریف

مسابقات آتشنشان منوآل نادکاپ شریف

معرفی لیگ

هدف از این مسابقه بالا بردن دانش و فرهنگ مقابله با حوادث غیر مترقبه به خصوص حوادثی مانند آتش سوزی و زلزله می باشد. در این مسابقه حداقل ۲ ربات و حداکثر ۴ ربات می تواند در زمین مسابقه باشد. ورودی مسابقه ۳ دالان به زمین اصلی وجود دارد. از طرف داور سوالی مطرح می شود که پاسخ آن به صورت سه گزینه ای بوده و پاسخ درست به سوال، دالان صحیح را نشان می دهد. در صورتیکه ربات از دالان اشتباه عبور کند، چراغ قرمز انتهای دالان روشن می شود و از این دالان نمی تواند وارد مسیر مسابقه بشود و باید مسیر صحیح را برای ورود پیدا کند. رباتی که از دالان با چراغ قرمز وارد زمین مسابقه بشود از رقابت حذف خواهد شد.

برگشت به بالا