اطلاعیه شماره ۲۲ مسابقات نادکاپ ۲۰ – جدول مقام ها

Magham

با توجه به تعداد مقام های استان ها و مجموع آنها، مقام های استانی به شرح زیر است:

مقام اول: استان تهران

مقام دوم: استان البرز

مقام سوم: استان خوزستان

 

جدول لیست مقام ها:

 

 

 

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۲۲ مسابقات نادکاپ ۲۰ – جدول مقام ها