اطلاعیه شماره ۲۱ مسابقات نادکاپ ۲۰ – زمانبندی روز دوم مسابقات فوتبالیست و جنگجو

Football-E1

زمانبندی روز دوم مسابقات فوتبالیست و جنگجو به شرح زیر است:

   Football-E2-1

 

Football-E2-2

 

 

 

 

Fighter-E2-1

 

Fighter-E2-2

 

Fighter-H1           Fighter-H2

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۲۱ مسابقات نادکاپ ۲۰ – زمانبندی روز دوم مسابقات فوتبالیست و جنگجو