اطلاعیه شماره ۲۱ مسابقات نادکاپ ۲۰ – زمانبندی روز دوم مسابقات فوتبالیست و جنگجو

Football-E1

زمانبندی روز دوم مسابقات فوتبالیست و جنگجو به شرح زیر است:

   Football-E2-1

 

Football-E2-2

 

 

 

 

Fighter-E2-1

 

Fighter-E2-2

 

Fighter-H1           Fighter-H2

sharif

informatic-services     riasat-jomhoori     nadco     zist-fanavari     bank-saderat     Avval-Market

 

tebyan     bashgah-nano     anarestan     basij-daneshamoozi     sandogh-omid     makers-empire

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۲۱ مسابقات نادکاپ ۲۰ – زمانبندی روز دوم مسابقات فوتبالیست و جنگجو