اطلاعیه شماره ۱۷ مسابقات نادکاپ ۲۰ – کمیته داوران

اسامی کمیته داوران به شرح زیر است:

روباتیک:
آقای اسماعیلی امیری، آقای حسینی، آقای مرید سادات، آقای صدیق، آقای کریمی، آقای کنانی، آقای باشنگ و آقای رحمانی

هوافضا:
آقای جوادی، آقای امیری و آقای صدیق

سه بعدی:
آقای امیری، خانم رحمتی و آقای رحمانی

زیست:
آقای امیری، آقای قویدل و خانم بگل

کمیکار:
آقای امیری، آقای کنانی و آقای غریب زاده

نجوم:
آقای امیری، خانم مبارکه و خانم توده

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۱۷ مسابقات نادکاپ ۲۰ – کمیته داوران