اطلاعیه شماره ۱۱ مسابقات نادکاپ ۲۰ – ماژول مین یاب

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در مسابقات نادکاپ شریف می رساند، به دلیل از رده خارج شدن ماژول مین یاب استفاده از این ماژول در مسابقات نادکاپ ۲۰ ممنوع می باشد.

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۱۱ مسابقات نادکاپ ۲۰ – ماژول مین یاب