اطلاعیه شماره ۱۰ مسابقات نادکاپ ۲۰ – مسابقات اندروید

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در رشته اندروید مسابقات نادکاپ ۲۰ می رساند قوانین بخش اندروید به بخش قوانین سایت نادکاپ شریف اضافه گردید. 

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۱۰ مسابقات نادکاپ ۲۰ – مسابقات اندروید