اطلاعیه شماره ۹ مسابقات نادکاپ ۲۰ – جشنواره نوآوری و ابتکارات دانش آموزی

اولین دوره برگزاری جشنواره نوآوری و ابتکارات دانش آموزی

در عصر حاضر ایجاد یک باور عمومی در زمینهی فنآوری، علم و شکوفا کردن استعدادها از اهمیت خاصی برخوردار است. بدیهی است دستیابی به این مهم جز با همت همگانی میسر نخواهد شد. رسالت جشنواره نوآوری و ابتکارات دانش آموزی ایجاد فرصتی مناسب برای ارتقای آگاهی، مهارت و خلاقیت دانش آموزان برای رفع نیازهای جامعه و کسب موفقیت تحصیلی و شغلی است.
لازم به ذکر است جهت اطلاعات بیشتر در مورد اولین دوره جشنواره نوآوری و ابتکارات دانش آموزی میتوانید به قسمت قوانین سایت نادکاپ شریف مراجعه فرمایید. 

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۹ مسابقات نادکاپ ۲۰ – جشنواره نوآوری و ابتکارات دانش آموزی