اطلاعیه شماره ۸ مسابقات نادکاپ ۲۰ – ادغام رشته بافت شناسی و زیست فناوری

با توجه به اشتراک ۷۰ درصدی بخش های مختلف رشته بافت شناسی و زیست فناوری، این دو رشته در نادکاپ ۲۰ به صورت یکپارچه برگزار میگردد.

بخش های در نظر گرفته شده در آزمون زیست فناوری به شرح زیر می باشد:

- بافت شناسی (گیاهی و جانوری)
- کار با میکروسکوپ و تهیه لام میکروبی (از باکتری های گرم مثبت و منفی)
- مدل سازی فرآیند های همانند سازی، رونویسی و یا ترجمه در درون سلول ها
- کار با مولاژ و شناخت اندام های مختلف
- آزمون کتبی
- طراحی مدل هایی برای تامین انرژی از منابع انرژی های نو بر اساس زیست فناوری

sharif

informatic-services     riasat-jomhoori     nadco     zist-fanavari     bank-saderat     Avval-Market

 

tebyan     bashgah-nano     anarestan     basij-daneshamoozi     sandogh-omid     makers-empire

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۸ مسابقات نادکاپ ۲۰ – ادغام رشته بافت شناسی و زیست فناوری