اطلاعیه شماره ۶ مسابقات نادکاپ ۲۰ – نانوشیمی

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی میرساند در رشته کمیکار تغییراتی به شرح زیر صورت یافته است:

  • رشته کمیکار به سه ساله دوم ابتدایی اضافه شد.
  • رشته کمیکار در مقطع متوسطه به دو رشته تفکیک شد:

     ۱. رشته کمیکار عملکرد

     ۲. رشته کمیکار آزاد

خواهشمند است قوانین مربوط به هر رشته را از قسمت قوانین سایت مسابقات نادکاپ شریف دریافت نمایید.

همچنین جزوه آموزشی نانوشیمی مسابقات نادکاپ ۲۰ نیز به قسمت قوانین اضافه گردید.

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۶ مسابقات نادکاپ ۲۰ – نانوشیمی