اطلاعیه شماره ۴ مسابقات نادکاپ ۲۰ – تغییر در برخی قوانین روباتیک

طبق نظریه کمیته داوران مسابقات نادکاپ در برخی از قوانین روباتیک تغییراتی صورت گرفته است.

خواهشمند است آخرین نسخه قوانین مربوطه را از وب سایت مسابقات نادکاپ شریف قسمت قوانین دریافت نمایید.

sharif

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار نادکاپ اطلاعیه شماره ۴ مسابقات نادکاپ ۲۰ – تغییر در برخی قوانین روباتیک