رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف
گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف

گلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریفگلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریفگلایدر سازه دار ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

اطلاعات بیشتر

لطفا قبل از دریافت قوانین مسابقه، قوانین عمومی مسابقات هوافضای نادکاپ شریف را مطالعه بفرمایید.

دانلود قوانین عمومی مسابقات هوافضای نادکاپ شریف

 

دانلود قوانین کامل این مسابقه

برگشت به بالا