رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)
مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف (نادکاپ شریف)

معرفی لیگ

سازه ماشین و محل قرار گیری راکت باید دست ساز بوده و استفاده از سازه های اماده مانند بدنه ماشین اسباب بازی ممنوع می باشد.

تنها از یک بطری به عنوان مخزن می توان استفاده کرد.

برای ساخت مخزن تنها استفاده از بطری نوشابه با دلستر امکان پذیر می باشد و در صورت رعایت نکردن این قانون تیم از مسابقات حذف می گردد.

برای ساخت بدنه ماشین از هر جنسی می توان بهره برد.

استفاده از هر گونه لوازم نوک تیز و خطرناک در سازه ممنوع می باشد.

استفاده از هر گونه سیستم کنترلی در سازه ممنوع می باشد.

برگشت به بالا