رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
نجوم نادکاپ شریف
نجوم نادکاپ شریف

نجوم نادکاپ شریف

نجوم نادکاپ شریف

معرفی لیگ

مسابقات نجوم در چهار بخش و مجموع صد امتیاز درنظر گرفته شده است که هر بخش شامل ۲۵ امتیاز که ۵ امتیاز آن برای میزان فعالیت گروهی در نظر گرفته شده است.

بخش ۱) رنگ آمیزی نجومی آشنایی با سیارات (۲۰ دقیقه)

بخش ۲) ساخت صور فلکی با ماکارونی (۲۰ دقیقه)

بخش ۳) مسابقه مهیج گروهی تاس و پازل سیاره ای (۱۵ دقیقه)

بخش ۴) گالیله کوچک (۱۰ دقیقه)

برگشت به بالا