رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
طراحی سه بعدی نادکاپ شریف
طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریف

طراحی سه بعدی نادکاپ شریفطراحی سه بعدی نادکاپ شریفطراحی سه بعدی نادکاپ شریفطراحی سه بعدی نادکاپ شریفطراحی سه بعدی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه اعضای تیم می‌بایست با استفاده از نرم افزار طراحی سه بعدی میکرز امپایر (makersempire) طرح های خود را طی دو مرحله ارائه دهند. مرحله اول طراحی، طرح از پیش مشخص شده توسط داوران، پیش از روز مسابقه و مرحله دوم طراحی در روز مسابقه می باشد.

برگشت به بالا