رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
زیست فناوری نادکاپ شریف
زیست فناوری نادکاپ شریف

زیست فناوری نادکاپ شریف

زیست فناوری نادکاپ شریف

معرفی لیگ

مسابقه زیست ­فن­آوری بر اساس کتب درسی و قوانین رایج امتحانات المپیاد آزمایشگاهی طراحی شده است و مسابقه به­صورت ایستگاهی برگزار می­شود.

طراحی سوالات به­صورت ترکیبی، اعم از سوالات تشخیص عملی و سوالات تحلیلی و مفهومی هستند، لذا زمان­بندی هر سوال بر اساس نیاز سوال به پاسخ­گویی تنظیم شده است و در پایان مسابقه نیز به دانش­آموزان ۱۰ دقیقه وقت مازاد داده می­شود تا پاسخ­های خود را بررسی نمایند.

سوالات مسابقه با تکیه بر دانشِ دانش­آموزان در مفاهیم زیست­شناسی، شامل شناخت و تشخیص انواع یاخته­ها (سلول­ها) و بافت­ها اعم از گیاهی و جانوری، شناخت دستگاه­های بدن انسان، آشنایی با مفاهیم ژنتیک، DNA، پروتئین و پروتئین­سازی، مهندسی ژنتیک و کاربرد آن در بهبود زندگی انسان، آشنایی با مبانی ایجاد جانداران نوترکیب و دست­ورزی شدة ژنتیکی، فرآیندهای تخمیر، فتوسنتز، و همچنین کار با وسایل آزمایشگاهی طراحی شده است.

اطلاعات بیشتر

دانلود قوانین کامل این مسابقه

دانلود منابع دیگر:

منابع آزمون کتبی مسابقات زیست فناوری (بیوتکنولوژی ) نادکاپ شریف ۱۳۹۸ 

۱-کتب درسی زیست شناسی متوسطه ( دوره اول و دوم )

۲-بیولوژی کمپل سلول- انتشارات خانه زیست شناسی

۳-بیولوژی کمپل ژنتیک– انتشارات خانه زیست شناسی

۴–کتب کمک آموزشی و تستی زیست شناسی-انتشارات خیلی سبز

۵-کتب کمک آموزشی و تستی زیست شناسی– انتشارات نشر الگو

برگشت به بالا