رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
روبیک مسابقات نادکاپ شریف
روبیک مسابقات نادکاپ شریف

روبیک مسابقات نادکاپ شریف

روبیک مسابقات نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه دانش آموزان با توجه به مهارت خود در درست کردن مکعب روبیک با یکدیگر به رقابت می پردازند.

برگشت به بالا