رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف
تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

تعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفتعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفتعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفتعقیب و گریز دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه اعضای تیم می‌بایست ۲ ربات درست کنند. ربات اول توسط دسته کنترل هدایت می‌شود و شرکت کنندگان باید یک منبع نوری به دلخواه خود به روی آن نصب کنند. این منبع می‌تواند توسط کاربر خاموش و روشن شود. ربات دوم به صورت هوشمند باید منبع نوری یعنی ربات شماره ۱ را دنبال کند و از مکانهایی که در زمین مسابقه مشخص شده است عبور کند و امتیاز هر مکان را دریافت کند. در پایان گروهی که بیشترین امتیاز را در کم‌ترین زمان کسب کرده باشد برنده است.

اطلاعات بیشتر

دانلود قوانین کامل این مسابقه

 

دانلود نقشه زمین تعقیب و گریز (فایل TIF)

دانلود نقشه زمین تعقیب و گریز (فایل JPG)

برگشت به بالا