رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
تعقیب خط دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف
تعقیب خط دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

تعقیب خط دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

تعقیب خط دوره دوم متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

هدف از این مسابقه عبور از یک خط مشکی با عوارض عنوان شده در ادامه در کمترین زمان است.

برگشت به بالا