رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف
آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریفآتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریفآتشنشان دوره اول متوسطه نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه ربات در یک مسیر پر پیچ و خم عبور کرده و شمعهای روشن که در اطراف زمین قرار دارد را خاموش میکند.

برگشت به بالا