رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف
آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف

آتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریفآتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریفآتشنشان دوره اول ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در این مسابقه اعضای تیم می بایست ربات را با استفاده از دسته کنترل هدایت کرده به محل های آتش گرفته برسانند و آتش را خاموش کند و سپس به نقطه شروع برگردد. هر آتش امتیاز مربوط به خود را دارد. در پایان گروهی که بیشترین امتیاز را در کمترین زمان کسب کرده باشد برنده است.

برگشت به بالا