رفتن به محتوای اصلی
021-66197290 info[at]nadcup.ir
اطلاعیه شماره ۵ نادکاپ ۲۴ – سن شرکت کنندگان

اطلاعیه شماره ۵ نادکاپ ۲۴ – سن شرکت کنندگان

به اطلاع شرکت کنندگان مسابقات نادکاپ ۲۴ می رساند که بازه مجاز سنی در هر مقطع تحصیلی به شرح زیر است:

 • دوره اول ابتدایی:
 • نیمه دوم ۸۸ به بعد
  دوره دوم ابتدایی:
  نیمه دوم ۸۵ تا اسفند ۸۸
  دوره اول متوسطه:
  نیمه دوم ۸۲ تا اسفند ۸۵
  دوره دوم متوسطه:
  نیمه دوم ۷۹ تا اسفند ۸۲
برگشت به بالا